فراخوان همكاري با موسسه

فراخوان همكاري با موسسه
موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در راستای برنامه های علمي و پژوهشی خود از محققین، پژوهشگران، اساتید دانشگاهها و بخش های خصوصی جهت اجراء فعاليت ها دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان می توانند با ارسال رزومه خود به ايميل موسسه همكاري خود را اعلام نمايند.

موارد همكاري به شرح زير مي باشد:

  • مشاوره و تاليف مقالات و كتب
  • بررسي فني و اقتصادي طرح هاي صنعتي و غير صنعتي
  • برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت
  • برگزاري همايش ها و كنفرانس ها
  • داوري مقالات (عضو كميته علمي كنفرانس ها)
  • و ساير فعاليت هاي مشابه
  1.  
حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان