شرح وظايف

پژوهش

شناخت و تجزيه و تحليل تحولات علمي، اقتصادي و تجاري در سطح بين‌المللي و بكارگيري آخرين دستاوردهاي علمي در حل مشكلات و چالش‌هاي بخش علمي و تحقيقاتي کشور

آموزش

نيازسنجي و برنامهريزي، تدوين سمينارهاي آموزشي و ترويجي و ارزيابي مستمر آن‌ها

مشاوره

پاسخگويي به مسائل طرح شده و نيز ارائه خدمات مشاوره‌اي به منظور شناسايي، تعريف و حل علمي طرح ها

اطلاع‌رساني

نشر كتب، مجلات، مقالات و گزارش‌هاي علمي كاربردي و راه‌اندازي و توسعه بانك‌هاي اطلاعاتي و كتابخانه جهت توسعه دانش و فرهنگ جامعه و همچنين برگزاري ميز گردها، همايش‌ها و سخنراني‌هاي علمي و پژوهشي

 
حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان