درباره ما

امروزه در دنیای جدید، ارتباطات وسیعی با شبکه جهانی اینترنت صورت می‌پذیرد و سهم علم و پژوهش در این میان قابل توجه است. در مراکز علمي و پژوهشي عرصه‌های مختلف نو‌اندیشی وجود دارد و متخصصان، دانشجويان و اساتید دانشگاهی به نظریه‌پردازی‌های محققانه‌ای که عرصة اجتماع امروزین را تداوم می‌بخشد و پویایی و زمان‌شناسی پژوهشگران را می‌نمایاند، می‌پردازند، اما متأسفانه عدم اتصال و ارتباط جدی و عدم پویایی سایت‌های ‌علمي و پژوهشي، امکان استفاده از این ذخیرة علمی را فراهم نیاورده است. چه بسا افرادی که به دنبال نظریه‌های ناب و مخترعانه در حوزه‌های مختلف علمي و پژوهشي هستند و از تولید و نشر محدود آن بی‌خبرند و در پاسخ‌گویی به سئوالات بی‌شمارشان ناکام می‌شوند که طبعاً در بعضی موارد، مقبول آنان واقع نمی‌شود. تلاش در جهت طرح نظریات کارشناسانه و محققانه از کسانی که به لحاظ تحصیلات و مقام علمی و جایگاه تدریسی و نوشتاری، شایسته اظهار نظرهای کارشناسانه علمي و پژوهشي هستند و موجب اطمینان و آرامش پژوهشگران خواهند شد. موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در جهت پر کردن این خلأ علمي، فعالیت‌های پژوهشي را بر اساس شاخصه‌های استاندارد به انجام خواهد رساند. موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش متشكل از دانشجويان، اعضاي هيئت علمي و مدرسان دانشگاه با هدف ارائه خدمات در خدمت جامعه علمي و پژوهشي مي باشد.

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان