معرفی موسسه

موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در چارچوب رسالت و ماموريت‌هاي سازماني خويش و با در نظر گرفتن برنامه‌‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت، نياز سنجي‌هاي مستمر و دغدغه متخصصان و دانشجويان و تجربيات اساتيد و پژوهشگران، اولويت‌بندي و انجام خواهد شد، فعاليت‌هاي موسسه با هدف راهبري، مديريت و انجام فعاليت هاي پژوهشي‌، سمينارهاي آموزشي، همايش هاي علمي، مشاوره و اطلاع‌رساني (از طريق كاتالوگ، اينترنت و...) و با توجه به نيازهاي مجموعه علمي و پژوهشي كشور، اثربخش بودن طرحهاي توجيهي، مشاوره‌ها و در نظر داشتن استانداردهاي علمي و تقويت آن برنامه‌ريزي شده و سعي برآن است كه با رويكرد نگاه ويژه به مقوله تحقيقات، مشتري‌مدار كردن تحقيقات با اولويت به نيازهاي علمي پاسخ داده و با شيوه مشاركتي و تعاملي در پيشبرد مطالعات كاربردي در حوزه توليد علم موثر واقع شود.

هدف از تاسيس موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش مشاوره و انجام فعاليت هاي علمي ، تحقيقاتي و پژوهشي شامل تجزيه و تحليل آماري ، گردآوري داده ها ، مشاوره و انجام بررسي فني و اقتصادي پروژه هاي صنعتي و غير صنعتي، تحليل متون علمي شامل مقالات، كتب و برگزاري همايش ها، كنفرانس ها و نمايشگاه هاي جانبي با همكاري گروهي از متخصصين ، دانشجويان و اساتيد در رشته هاي مختلف فني و مهندسي، علوم انساني و علوم پايه در سراسر كشور مي باشد.   

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان